Skip to content

O projektu

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Općine Semeljci i Grada Đakova čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života stanovnika.

Projekt je smješten u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općina Semeljci i Viškovci te Grada Đakova. Radovi na projektu podijeljene su u 3 grupe te obuhvaćaju sljedeće:

GRUPA 1 –  Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području Općine Semeljci

GRUPA 2 – Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica

GRUPA 3 – Radovi na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja

IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – kapacitet uređaja je 4.800 ES, drugog stupnja pročišćavanja s dodatnim uklanjanjem fosfora iz otpadne vode, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i poljima za ozemljavanje viška aktivnog mulja.

NAZIV KORISNIKA:

Đakovački vodovod d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

219.567.261,25 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

175.653.809,00 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

121.734.196,10 HRK

0 m
sustav odvodnje
0 m
sustav vodoopskrbe
0 ES
izgradnja UPOV-a II. stupnja pročišćavanja

Novosti

Stanje radova do 31.12.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.12.2023. GODIN Tijekom mjeseca lipnja
Saznaj više

Posjet gradilištu Projekta

POSJET GRADILIŠTU projekta – „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije
Saznaj više

Stanje radova do 31.10.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.10.2023. GODIN Tijekom mjeseca lipnja
Saznaj više