Stanje radova do 31.03.2022. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.03.2022. GODINE

Tijekom mjeseca ožujka  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem prošle godine.

  • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.
  • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.
  • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 9.502,25  metara cjevovoda odvodnje (18,70%), od ukupno 50.826,46 metara te  11.380,27  metara vodoopskrbnih cjevovoda (48,46%), od ukupno predviđenih  23.482,87 metara.

Realizacija radova s 31.03.2022. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

  • Semeljci –  ulica Kralja Tomislava i ulica Tune Rakitića
  • Koritna – ulica Josipa Kozarca i ulica Marka Mutaje
  • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara i ulica Braće Radić
  • Vrbica – nisu se izvodili i radovi
  • Mrzović – ulica Crna Bara i ulica Bojana

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA