Stanje radova do 30.04.2024. godine

STANJE RADOVA NA DAN 30.04.2024. GODIN

Tijekom mjeseca travnja  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

 

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca travnja izvodili su se pripremni i zemljani radovi za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda, radovi na upravnoj zgradi Postrojenja te pripremni radovi na poljima za ozemljavanje mulja, pripremni radovi na objektima natkriveno parkiralište za osobna vozila i natkriveno parkiralište za kamione i specijalna vozila.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

GALERIJA SLIKA:

 • Slika 1: Situacija gradilišta
 • Slika 2: Ulazna crpna stanica objekta mehaničkog predtretmana
 • Slika 3 i 4: Objekt biološke obrade otpadnih voda

Stanje radova do 31.03.2024. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.03.2024. GODIN

Tijekom mjeseca ožujka  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.771,37 metara cjevovoda odvodnje (100 %), te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (100 %).  

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca ožujka izvodili su se pripremni i zemljani radovi za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda, izrada temelja za ogradu Postrojenja, radovi na upravnoj zgradi Postrojenja te pripremni radovi na poljima za ozemljavanje mulja.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

GALERIJA SLIKA:

 • Slika 1: Situacija gradilišta
 • Slika 2: Ulazna crpna stanica objekta mehaničkog predtretmana
 • Slika 3: Objekt biološke obrade otpadnih voda

Stanje radova do 29.02.2024. godine

STANJE RADOVA NA DAN 29.02.2024. GODIN

Tijekom mjeseca veljače nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.771,37 metara cjevovoda odvodnje (100 %), te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (100 %).  

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca veljače izvodili su se pripremni i zemljani radovi za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda, izrada pijezometra, izrada temelja ograda Postrojenja te radovi na upravnoj zgradi Postrojenja.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

GALERIJA SLIKA:

 • Slika 1: Slika gradilišta
 • Slika 2: Betoniranje ograde
 • Slika 3: Upravna zgrada – betoniranje AB ploče
 • Slika 4: Izvedba pijezometra

Stanje radova do 31.01.2024. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.01.2024. GODIN

Tijekom mjeseca siječnja nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.771,37 metara cjevovoda odvodnje (100 %), te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (100 %).  

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca siječnja izvodili su pripremni i zemljani radovi za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda, izrada temelja ograda Postrojenja te završni radovi na vodomjernom oknu.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

GALERIJA SLIKA:

 • Slika 1: Priprema armaturnih koševa za temelje ograde
 • Slika 2 I 3: Betoniranje temelja ograde
 • Slika 4: Betoniranje vodomjernog okna

Stanje radova do 31.12.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.12.2023. GODIN

Tijekom mjeseca prosinca nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.771,37 metara cjevovoda odvodnje (100 %), te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (100 %).  

Realizacija radova s 31.12.2023. godine u nastavk

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

 • U sklopu radova na Grupi 1 u naseljima Semeljci, Kešinci i Koritna izvedeno je 18.965,46 m cjevovoda odvodnje te 11.242,87 m vodoopskrbnih cjevovoda.

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 • U sklopu radova na Grupi 2 u naseljima Mrzović i Vrbica izvedeno je 18.965,46 m cjevovoda odvodnje.

GRUPA 3

 • U sklopu radova na Grupi 3 na području grada Đakova izvedeno je 12.197,80 m vodoopskrbnih cjevovoda.

_________________________________________________________________________________________________

 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca studenog i prosinca izvodili su se pripremni i zemljani radovi na pristupnoj prometnici te pripremni i zemljani radovi na iskopu za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slike: Zemljani radovi na iskopu građevne jame za mehanički predtretman i biološke obrade vode

Slike: Zemljani radovi na pristupnoj prometnici

Stanje radova do 30.11.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 30.11.2023. GODIN

Tijekom mjeseca prosinca nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.771,37 metara cjevovoda odvodnje (100 %), te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (100 %).  

Realizacija radova s 30.11.2023. godine u nastavk

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

 • U sklopu radova na Grupi 1 u naseljima Semeljci, Kešinci i Koritna izvedeno je 18.965,46 m cjevovoda odvodnje te 11.242,87 m vodoopskrbnih cjevovoda.

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 • U sklopu radova na Grupi 2 u naseljima Mrzović i Vrbica izvedeno je 18.965,46 m cjevovoda odvodnje.

GRUPA 3

 • U sklopu radova na Grupi 3 na području grada Đakova izvedeno je 12.197,80 m vodoopskrbnih cjevovoda.

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca studenog izvodili su se pripremni i zemljani radovi na pristupnoj prometnici te pripremni i zemljani radovi na iskopu za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slike: Zemljani radovi na iskopu građevne jame za mehanički predtretman i biološke obrade vode

Slike: Zemljani radovi na pristupnoj prometnici

Posjet gradilištu Projekta

POSJET GRADILIŠTU projekta – „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci”

________________________________________________________________________________________________

RADIO REPORTAGE 1

RADIO REPORTAGE 2

TV REPORTAGE 1

U prostorijama Općine Semeljci dana 08.11.2021. godine održana je koordinacija I posjet gradilištu EU projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda.

Tiskovnoj konferenciji nazočili su g. Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih Voda, g. Ivan Kočiš direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o., g. Grga Lončarević načelnik Općine Semeljci te ostali projektni partneri.

TRENUTNO STANJE RADOVA NA PROJEKTU

Ukupno procijenjena vrijednost Projekta:

219.567.261,25 kn – 29.141.583,54  € (ukupni iznos Projekta)

175.653.809,00 kn  – 23.313.266,83 € (prihvatljivi troškovi)

121.734.196,10 kn –  16.156.904,39 €  (EU sredstva)

Za sada ugovoreno:

18.266.478,38 € (Preostalo ugovoriti dio komponenti u sklopu Nabave komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe)

U sklopu Projekta tri su  ugovora za izgradnju linijskih građevina (izgradnja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje) te ugovor za izgradnju postrojenja za pročišćivanje otpadnih voda kapaciteta 4.800 ES.

Ukupno je Projektom predviđena izgradnja 50.826 m cjevovoda odvodnje te rekonstrukcija i izgradnja 23.540 m’ vodoopskrbnih cjevovoda sa popratnim objektima (revizijska okna, crpne stanice, zasunska okna, stanice za podizanje tlaka).

Za linijske građevine ishođene su građevinske dozvole te su potpisani ugovori o građenju i radovi su u završnim fazama izvođenja. Za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je Građevinska dozvola te se do kraja mjeseca očekuje i početak izvođenja radova na terenu.

KRATKI PREGLED RADOVA

LINIJESKE GRAĐEVINE

Grupa radova 1

 • obuhvaća radove na izgradnji sustava odvodnje u naseljima Semeljci, Kešinci i Koritna te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području općina Viškovci i Semeljci. Predviđena je izgradnja 31.860 m’ cjevovoda odvodnje i 11.243 m’ vodoopskrbnih cjevovoda. Kroz ovaj ugovor predviđena je i izgradnja priprema kućnih priključaka na sustav vodoopskrbe, priprema  kućnih priključaka na sustav odvodnje te zamjena postojećih vodomjera novima.
 • Vrijednost ugovorenih radova je približno 7 milijuna EUR (6.937.599,62 € )
 • Izvođač je započeo sa izvođenjem radova tijekom kolovoza 2021. godine, a predviđeni rok završetka veljača 2024.godine
 • Projektom predviđeni vodoopskrbni i cjevovodi odvodnje su u potpunosti izvedeni.
 • Trenutno se izvode pripreme za kućna priključke te završni radovi na uređenju okoliša – sanacija kolnih prilaza i javnih površina.
 • U sklopu Ugovora je izvedeno 31.875,70 m cjevovoda odvodnje te 11.242,87 m vodoopskrbnih cjevovoda.

Grupa radova 2

 • obuhvaća radove na izgradnji sustava odvodnje u naseljima Vrbica i Mrzović.
 • Za naselje Mrzović radovi su privedeni kraju te je ishođena Uporabna dozvola tijekom lipnja 2023.godine.
 • Projektom je predviđena je izgradnja ukupno 18.965 m’ cjevovoda odvodnje.
 • Vrijednost ugovorenih radova je gotovo 3 milijuna EUR (2.897.660,90 € )
 • Izvođač je započeo sa izvođenjem radova tijekom kolovoza 2021. godine, a završetak radova i ishođenje Uporabne dozvole predviđa se početkom 2024.godine.
 • I u naselju Vrbica cjevovodi odvodnje su u potpunosti izvedeni te se trenutno izvode pripreme za kućna priključke te završni radovi na uređenju okoliša – sanacija kolnih prilaza i javnih površina.
 • U sklopu Ugovora je izvedeno 18.995,06 m cjevovoda odvodnje.

Grupa radova 3

 • obuhvaća radove na izgradnji obilaznog cjevovoda oko grada Đakova te radove na poboljšanju sustava šireg đakovačkog područja.
 • Ugovorena vrijednost radova je 1.623.675,69 € .
 • Izvođač je započeo sa izvođenjem radova tijekom kolovoza 2021. godine, a uporabna dozvola je ishođena tijekom travnja ove godine.
 • U sklopu Ugovora je izvedeno 12.297,53 m cjevovoda.

 

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je u naselju Semeljci. U sklopu ove komponente izvest će se pristupna prometnica i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Ishođena je Građevinska dozvola za pristupnu prometnicu te su izvedeni zemljani radovi i radovi na nasipavanju i zbijanju donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije.

Za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda izrađen je glavni projekt te je ishođena Građevinska dozvola. Do kraja studenog očekuje se potvrda pravomoćnosti građevinske dozvole.

 • ugovorena vrijednost 270,435,20 €
 • datum početka je 01.06.2022.godine, a planirani rok završetka je 05/2025.godine.

_________________________________________________________________________________________________

U sklopu Projekta predviđena je i Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe: kombinirano vozilo sa reciklažom, mjerno vozilo, kombinirani bager, rovokopač, radna vozila za transport materijala i radnika, mjerna oprema, radna oprema te informatička oprema procijenjene vrijednosti 981.153,36 €.

Do sada su isporučeni: Kombinirani bager, rovokopač, dva vozila za transport materijala i radnika, te mjerna oprema. Ukupna vrijednost isporučene opreme je 402.855,94 € .

Izvođenju radova prethodile su aktivnosti  rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Sklopljeni su ugovori o osnivanju prava služnosti na 359 čestica.

Osim navedenog Projektom su obuhvaćene i usluge Nadzora, Promidžbe i vidljivosti,  Upravljanja Projektom.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci odobren je  u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (OPKK 14 – 20), ali će  biti preraspodijeljen u Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO) te će se financiranje nastaviti sredstvima NPOO-a.

Tijekom kolovoza 2023.godine Korisnik je dokumentaciju za prijavu projekta za financiranje kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. dostavio nadležnim tijelima.

 

Stanje radova do 31.10.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.10.2023. GODIN

Tijekom mjeseca listopada nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.620,02 metara cjevovoda odvodnje (99,59 %), od ukupno 50.826,46 metara te  23.440,67  metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,82%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.  

Realizacija radova s 31.10.2023. godine u nastavk

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
Tijekom mjeseca kolovoza Izvođač je nastavio sa radovima na izgradnji pristupne prometnice.
Za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda projektna dokumentacija je u pripremi te će se u narednom periodu podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju istoga.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slike: Izrada DTK zdenca D2

 

Slike: Zemljani radovi na pristupnoj prometnici

Stanje radova do 30.09.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 30.09.2023. GODIN

Tijekom mjeseca rujna nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.620,02 metara cjevovoda odvodnje (99,59 %), od ukupno 50.826,46 metara te 23.440,67 metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,82%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.

Realizacija radova s 30.09.2023. godine u nastavk

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
Tijekom mjeseca kolovoza Izvođač je nastavio sa radovima na izgradnji pristupne prometnice.
Za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda projektna dokumentacija je u pripremi te će se u narednom periodu podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju istoga.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slike: Izrada DTK zdenca D2

 

Slike: Zemljani radovi na pristupnoj prometnici

Stanje radova do 31.08.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.08.2023. GODIN

Tijekom mjeseca kolovoza nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 49.614,21 metara cjevovoda odvodnje (97,61 %), od ukupno 50.826,46 metara te 23.436,71 metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,80%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.

Realizacija radova s 31.08.2023. godine u nastavk

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
Tijekom mjeseca kolovoza Izvođač je nastavio sa radovima na izgradnji pristupne prometnice.
Za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda projektna dokumentacija je u pripremi te će se u narednom periodu podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju istoga.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slika 1 I 2: Tlačna proba postavljenog vodoopskrbnog cjevovoda

Slika 3 I 4: Zatrpavanje rova vodoopskrbnog cjevovoda