Stanje radova do 31.08.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.08.2023. GODIN

Tijekom mjeseca kolovoza nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 49.614,21 metara cjevovoda odvodnje (97,61 %), od ukupno 50.826,46 metara te 23.436,71 metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,80%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.

Realizacija radova s 31.08.2023. godine u nastavk

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
Tijekom mjeseca kolovoza Izvođač je nastavio sa radovima na izgradnji pristupne prometnice.
Za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda projektna dokumentacija je u pripremi te će se u narednom periodu podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju istoga.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slika 1 I 2: Tlačna proba postavljenog vodoopskrbnog cjevovoda

Slika 3 I 4: Zatrpavanje rova vodoopskrbnog cjevovoda

Stanje radova do 31.07.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.07.2023. GODINE

Tijekom mjeseca srpnja nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 47.743,91 metara cjevovoda odvodnje (93,94 %), od ukupno 50.826,46 metara te  23.436,71  metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,80%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.  

Realizacija radova s 31.07.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

Stanje radova do 30.06.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 30.06.2023. GODINE

Tijekom mjeseca lipnja  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 47.743,91 metara cjevovoda odvodnje (93,94 %), od ukupno 50.826,46 metara te  23.436,71  metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,80%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.  

Realizacija radova s 30.06.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

Stanje radova do 31.05.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.05.2023. GODINE

Tijekom mjeseca svibnja  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 44.666,48 metara cjevovoda odvodnje (87,88 %), od ukupno 50.826,46 metara te  23.436,71  metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,80%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.  

Realizacija radova s 31.05.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 •  
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

Stanje radova do 30.04.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 30.04.2023. GODINE

Tijekom mjeseca travnja  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 46.735,25 metara cjevovoda odvodnje (91,95 %), od ukupno 50.826,46 metara te  22.419,30  metara vodoopskrbnih cjevovoda (95,47%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.  

Realizacija radova s 30.04.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci
  Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UPOV SEMELJCI
 • Trenutno je u fazi projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi, uključivo ishođenje
  svih potrebitih dozvola i suglasnosti.

 

Pogled na lokaciju budućeg UPOV-a Semeljci

Stanje radova do 31.03.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.03.2023. GODINE

Tijekom mjeseca ožujka nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 41.697,95 metara cjevovoda odvodnje (82,04 %), od ukupno 50.826,46 metara te  21.247,84  metara vodoopskrbnih cjevovoda (90,48%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.
Realizacija radova s 31.03.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci – Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica –  ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UPOV SEMELJCI
 • Trenutno je u fazi projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi, uključivo ishođenje
  svih potrebitih dozvola i suglasnosti.

 

Pogled na lokaciju budućeg UPOV-a Semeljci

Stanje radova do 28.02.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 28.02.2023. GODINE

Tijekom mjeseca veljače nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 36.148,94 metara cjevovoda odvodnje (71,12 %), od ukupno 50.826,46 metara te  17.009,80  metara vodoopskrbnih cjevovoda (72,43%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara
Realizacija radova s 28.02.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci – Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA

 
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UPOV SEMELJCI

 

 • Trenutno je u fazi projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi, uključivo ishođenje
  svih potrebitih dozvola i suglasnosti.

 

Pogled na lokaciju budućeg UPOV-a Semeljci

Stanje radova do 31.01.2023. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.01.2023. GODINE

Tijekom mjeseca siječnja nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 36.148,94 metara cjevovoda odvodnje (71,12 %), od ukupno 50.826,46 metara te  17.009,80  metara vodoopskrbnih cjevovoda (72,43%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara
Realizacija radova s 31.01.2023. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci – Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe                                                
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA

Stanje radova do 31.12.2022. godine

STANJE RADOVA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Tijekom mjeseca prosinca nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 36.148,94 metara cjevovoda odvodnje (71,12 %), od ukupno 50.826,46 metara te  17.009,80  metara vodoopskrbnih cjevovoda (72,43%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara
Realizacija radova s 31.12.2022. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

 • Semeljci – Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe
                                                  
 • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar

 • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

 • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka

 • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA

JAVNO PREDSTAVLJANJE/POSJET GRADILIŠTU projekta – „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci”

JAVNO PREDSTAVLJANJE/POSJET GRADILIŠTU projekta – „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci”

 

 • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.
 • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

 • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

RADIO REPORTAŽA 1

RADIO REPORTAŽA 2

 

TV REPORTAŽA 1 i 2

 

 

Prilikom posjeta gradilištu 5.12. 2022., dionici Projekta, predstavnici Đakovačkog vodovoda d.o.o., Općine Semeljci te Hrvatskih voda obišli su lokacije u Kolodvorskoj ulici i ulici Vladimira Nazora u Semeljcima te posjetili informativne štandove na kojima se promovirao Projekt dijeljenjem promotivnih materijala, a sve s ciljem informiranja i educiranja o važnosti vodnokomunalne infrastrukture.

Posjetu gradilištu i predstavljanju nazočili su g. Ivan Kočiš direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o., g. Tvrtko Juroš predstavnik izvođača, g. Milan Matić voditelj projekta, g. Grga Lončarević načelnik Općine Semeljci, g. Marin Mandarić saborski zastupnik I gradonačelnik Grada Đakova te predstavnik Hrvatskih voda g. Željko Kovačević direktor VGO-a Osijek.

Općinski načelnik g. Grga Lončarević istaknuo je da ovaj Projekt ima veću financijsku vrijednost od sve do sada izgrađene infrastrukture u Općini Semeljci. Na samom predstavljanju obratio se saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Đakova g. Marin Mandarić te zamolio građane za strpljenje prilikom izvođenja radova i čestitao svim dionicima što Projekt ide u skladu s planiranom dinamikom. Za kraj se obratio predstavnik Hrvatskih voda, direktor VGO-a Osijek g. Željko Kovačević, te iskazao zadovoljstvo samim Projektom i posebno pohvalio sve suradnike na projektu aglomeracije Semeljci. 

NA LINIJSKIM GRAĐEVINAMA ODVODNJE I VODOOPSKRBE SVEUKUPNO JE DO SADA IZVEDENO:

 • 34.012,42 metara cjevovoda odvodnje (67 %), od ukupno 50.826,46 metara te
 • 16.379,80 metara vodoopskrbnih cjevovoda (70 %), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.

GLEDANO PO NASELJIMA TRENUTNO STANJE RADOVA NA SUSTAVU ODVODNJE JE SLJEDEĆE:

SEMELJCI – izvedeno 10.736 metara cjevovoda odvodnje od 12.581 (85%).

KORITNA – izvedeno 3.316 metra cjevovoda odvodnje od 11.138 (30 %).

KEŠINCI – Izvedeno 7.584metara cjevovoda odvodnje od 8.140 (93 %).

VRBICA – izvedeno 3.207 metara cjevovoda odvodnje od 9.826 (33 %).

MRZOVIĆ – izvedeno 9.168 metara cjevovoda odvodnje od 9.168 (100 %)

FOTOGRAFIJE