Dana 27. svibnja 2024. godine, u Semeljcima održana je tiskovna konferencija zajedno s posjetom gradilištu, na kojoj su nazočili dionici projekta. Izjave za medije dali su općinski načelnik g. Grga Lončarević i direktor Đakovačkog vodovoda g. Ivan Kočiš.

U Semeljcima se privode kraju radovi na Projektu Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci, koji obuhvaća tri ugovora za izgradnju linijskih građevina i jedan ugovor za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Izgrađeno je 50,8 km cjevovoda odvodnje te rekonstruirano i izgrađeno 23,5 km vodoopskrbnih cjevovoda. Radove su izvodile tvrtke Sokol d.o.o. i Izgradnja-VVK d.o.o. iz Vinkovaca. Projekt uključuje sva naselja općine Semeljci: Mrzović, Vrbica, Kešinci, Koritna i Semeljci.

Vrijednost projekta iznosi 23.897.942,97 €, od čega je 13.366.666,73 € financirano bespovratnim sredstvima EU. Projekt je započet kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, a sada se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Od početka radova krajem 2021. godine, ishođene su sve potrebne uporabne dozvole. Izvedeno je više od 1500 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje, čime će se poboljšati kvaliteta podzemnih voda i tla te smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda.

Projekt uključuje i izgradnju obilaznog cjevovoda oko Đakova, čime će se osigurati opskrba stanovništva kvalitetnom vodom s crpilišta Trslana. Zamijenjeno je preko 1400 vodomjera s vodomjerima na daljinsko očitanje, čime je unaprijeđena naplata vode.Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda su u tijeku, a završetak se očekuje sredinom 2025. godine. Postrojenje, koje gradi slovenska tvrtka Riko d.o.o., kapaciteta je 4800 ES s redukcijom fosfora.