STANJE RADOVA NA DAN 30.04.2024. GODIN

Tijekom mjeseca travnja  nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

  • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

 

_________________________________________________________________________________________________

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Dana 19.04.2023. godine je za pristupnu prometnicu do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena građevinska dozvola te je 07.06.2023. godine izvršena prijava gradilišta.

Dana 17.10.2023. godine za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ishođena je građevinska dozvola te je 17.11.2023. izvršena prijava gradilišta.

Tijekom mjeseca travnja izvodili su se pripremni i zemljani radovi za objekt mehaničkog predtretmana i biološke obrade otpadnih voda, radovi na upravnoj zgradi Postrojenja te pripremni radovi na poljima za ozemljavanje mulja, pripremni radovi na objektima natkriveno parkiralište za osobna vozila i natkriveno parkiralište za kamione i specijalna vozila.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

GALERIJA SLIKA:

  • Slika 1: Situacija gradilišta
  • Slika 2: Ulazna crpna stanica objekta mehaničkog predtretmana
  • Slika 3 i 4: Objekt biološke obrade otpadnih voda