STANJE RADOVA NA DAN 30.06.2022. GODINE

Tijekom mjeseca lipnja nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

  • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 19.387,58 metara cjevovoda odvodnje (38,14 %), od ukupno 50.826,46 metara te 12.197,80 metara vodoopskrbnih cjevovoda (51,94%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.
Realizacija radova s 30.06.2022. godine u nastavku

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

  • Semeljci -Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica

  • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar

  • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska

  • Vrbica – ulica Mikanovačka i Kešinačka, no ovaj mjesec nisu se izvodili radovi u naselju Vrbica

  • Mrzović – ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE MRZOVIĆ

GRUPA 3 – RADOVI NA POBOLJŠANJU SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG ĐAKOVAČKOG PODRUČJA