STANJE RADOVA NA DAN 31.10.2022. GODINE

Tijekom mjeseca listopada nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

  • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

 
Sveukupno je do sada izvedeno 27.546,27 metara cjevovoda odvodnje (54,20 %), od ukupno 50.826,46 metara te  14.492,80  metara vodoopskrbnih cjevovoda (61,72%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.
 
  • Radovi se provode nesmetano i po planu