STANJE RADOVA NA DAN 31.10.2023. GODIN

Tijekom mjeseca listopada nastavljeno je se izvođenjem radova koje je započeto krajem 2021. godine.

  • GRUPA 1 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području općine Semeljci izvodi  zajednica ponuditelja Sokol d.o.o. i Izgradnja VVK d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 2 – Radove na Izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica izvodi zajednica ponuditelja Izgradnja VVK d.o.o i. Sokol d.o.o., te njihovi podugovaratelji.

  • GRUPA 3 – Radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja izvodi zajednica ponuditelja:  Sokol d.o.o.,  Izgradnja VVK d.o.o , Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.

Sveukupno je do sada izvedeno 50.620,02 metara cjevovoda odvodnje (99,59 %), od ukupno 50.826,46 metara te  23.440,67  metara vodoopskrbnih cjevovoda (99,82%), od ukupno predviđenih 23.482,87 metara.  

Realizacija radova s 31.10.2023. godine u nastavk

Do sad su radovima obuhvaćene slijedeće ulice:

  • Semeljci
    Ulica Braće Radića, Ulica Tune Rakitića, Ulica Kralja Tomislava, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, ulica Vladimira Nazora, Školska ulica, ulica Augusta Šenoe, ulica Ivana Kozarca
  • Koritna – Ulica Josipa Kozarca, Ulica Marka Mutaje, ulica Rade Končar, Strossmayerova ulica, ulica Matije Gupca, Kolodvorska ulica, ulica Braće Radića

  • Kešinci – ulica Ive Lole Ribara, ulica Matije Gupca, ulica Solara, ulica Ljudevita Gaja, ulica Braće Radić, Doljanska, Balkanska

  • Vrbica – ulica Kešinačka, Ulica Mikanovačka, ulica Đurđanačka, ulica Mrzovička

  • Mrzović – ulica Vrbička, ulica Bojana, ulica Crna Bara, ulica Potok, ŽC 4132

GRUPA 1 – NASELJE SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

GRUPA 2 – NASELJE VRBICA

 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

U sklopu Ugovora za Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci izgraditi će se pristupna prometnica do lokacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
Tijekom mjeseca kolovoza Izvođač je nastavio sa radovima na izgradnji pristupne prometnice.
Za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda projektna dokumentacija je u pripremi te će se u narednom periodu podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju istoga.

Lokacija budućeg UPOV-u Semeljci, k.č.br. 1159/3 k.o. Semeljci

Slike: Izrada DTK zdenca D2

 

Slike: Zemljani radovi na pristupnoj prometnici